Tải GAME

Tải game - cho iPhone hoặc iPad (miễn phí)
Hướng dẫn Cài Đặt IOS:
Bước 1: Kích tải game:  Tải Game IOS
Bước 2: Sau khi tải xong App -> Vào Cài đặt chung -> Quản lý thiết bị -> Tin cậy APP.